Autor článku

Lidovci chtějí posílit energetickou soběstačnost města Příbram.

Města a obce se v důsledku energetické krize ocitly v komplikované situaci, kdy se ceny energií zvedly až o stovky procent a městské a místní samosprávy musí hledat cesty, jak snížit svou energetickou závislost na dodávkách elektrické energie a plynu.

Menší obce do 3 000 obyvatel budou moci nově využít dotace na pořízení „fotovoltaických systémů“ na střechy nekomerčních objektů. Větší města a obce budou moci prostřednictvím dotačních titulů MŽP ČR začít budovat místní infrastrukturu formou energetických společenství. Cílem příbramských lidovců je podpořit rozvoj komunitní energetiky, ve které vidíme veliký potenciál, a jejíž zásady budou brzy stanoveny v novele energetického zákona.

Budeme prosazovat, aby město Příbram, stejně jako jeho příspěvkové organizace, využili dotace na podporu komunální energetické infrastruktury. Zejména na pořízení fotovoltaických panelů umístěných na střechách veřejných budov a také na veřejných pozemcích.

Nevýhodou „fotovoltaiky“ je sice skutečnost, že například panely umístěné na střechách základních škol a školek vyrábějí nejvíce energie v létě, když jsou budovy prázdné. Nicméně tuto „nevýhodu“ by měl dotační program kompenzovat „propojením“ systému na plavecký bazén, zimní stadion, případně na čistírnu odpadních vod. Tedy na městská zařízení, která jsou provozována buď celoročně, nebo téměř celoročně. Státní fond životního prostředí navíc předpokládá, že na uvedené výzvy bude vytvořen tzv. „zásobník projektů“, který pokryje případný zvýšený zájem ze strany municipalit.

V kontextu toho, že minulé české vlády a zvláště ekonomičtí a hospodářští ministři energetiku příliš nepreferovali, ocitli jsme se aktuálně v „energetické pasti“. Naše přílišné spoléhání na Spolkovou republiku Německo jako hospodářsky a politicky mocného souseda, zapříčinilo, že český stát nemá vlastní energetickou koncepci. A stejně tak ji nemá ani město Příbram. Proto se jako KDU- ČSL snaží otevřít téma energetiky a energetické bezpečnosti i na komunální úrovni. Loňská energetická krize, odstartovaná „covidovými turbulencemi“ a drahými emisními povolenkami a nově také obavami z omezení dodávek ruského plynu, nám musí otevřít oči. A začít o tomto problému diskutovat a zejména jednat i na komunální příbramské úrovni.


Bc. Josef Vacek DiS.

kandidát č. 2

KDU- ČSL Příbram a nezávislí

Nové články
Radek Ctibor: Novák a pak nic. Přes velké problémy přehlížíme malé

Radek Ctibor: Novák a pak nic. Přes velké problémy přehlížíme malé

Přidat recenzi
Příbram se potýká s celou řadou těžkostí – chybí dostupné bydlení, kapacita...
Číst více
Marie Kubová: Nemyslím si, že současná nabídka a struktura vzdělávací soustavy pro Příbram je dostatečná

Marie Kubová: Nemyslím si, že současná nabídka a struktura vzdělávací soustavy pro Příbram je dostatečná

Přidat recenzi
Během svého života jsem nasbírala řadu zkušeností. Sama jsem s manželem vyc...
Číst více
Obnovme stará dětská hřiště

Obnovme stará dětská hřiště

Přidat recenzi
V Příbrami je poměrně hodně dětských hřišť. Mnohé vznikly poměrně nedávno, ...
Číst více