Autor článku

Marie Kubová: Nemyslím si, že současná nabídka a struktura vzdělávací soustavy pro Příbram je dostatečná

Během svého života jsem nasbírala řadu zkušeností. Sama jsem s manželem vychovala pět dětí a máme již devět vnoučat, nejmladšímu je 1 rok a nejstarší 26 let. Byla jsem spoluzakladatelkou skautského oddílu Slivice a léta jsem jej vedla. Vychovala jsem své nástupce, kteří ve vedení oddílu úspěšně pokračují. 
Chtěla bych přispět svými schopnostmi, zkušenostmi a nasazením ke zlepšení života našich dětí, rodičů a prarodičů v našem městě, solidaritu mezi generacemi a pomoc těm, kteří ji potřebují. Ať už jde o nemocné a handicapované, osoby v obtížné a složité sociální situaci a také o rodiny s dětmi, samoživitelky a samoživitele. 
Je to dost široký pojem, částečně již zmiňovaný v jiných článcích našeho programu. V tomto článku se zaměřím na vzdělání a volnočasové aktivity našich dětí.


Ráda bych, aby naše děti v Příbrami měly co nejkvalitnější a kapacitní vzdělání – od dětských skupin, mateřských a základních škol až po co nejlepší výběr středních škol a učilišť a pokud možno i možnost vysokoškolského denního studia v místě. Nemyslím si, že současná nabídka a struktura vzdělávací soustavy pro Příbram je dostatečná. Velmi mne mrzí, že město a jeho představitelé nedokázali dokonce ani uhájit existenci Gymnázia pod Svatou Horou a protože jsem přesvědčena, že Příbram má jako významné středočeské město ještě velkou perspektivu, budu se zasazovat o to, aby se našim dětem zde dostalo co nejlepšího a nejkomplexnějšího vzdělání. 


Nové školy by také znamenaly nové pracovní příležitosti pro inteligenci a vysoce kvalifikované odborníky.
Zároveň se chci věnovat podpoře projektů zaměřených na zlepšení života sociálně znevýhodněných dětí, jejichž rodiče se o ně mají potíže postarat, pomoci těm, kdo si sami pomoci nemohou, Jen namátkou lze jmenovat domov se zvláštním režimem, sociálně-terapeutické dílny, dům na půl cesty apod.
Jsem přesvědčena, že pokud chceme, aby se u nás v Příbrami lidem líbilo, musí naše město přinést perspektivu pro všechny jeho obyvatele.


Marie Kubová
kandidát č. 5 
KDU- ČSL Příbram a nezávislí kandidáti

Nové články
Radek Ctibor: Novák a pak nic. Přes velké problémy přehlížíme malé

Radek Ctibor: Novák a pak nic. Přes velké problémy přehlížíme malé

Přidat recenzi
Příbram se potýká s celou řadou těžkostí – chybí dostupné bydlení, kapacita...
Číst více
Marie Kubová: Nemyslím si, že současná nabídka a struktura vzdělávací soustavy pro Příbram je dostatečná

Marie Kubová: Nemyslím si, že současná nabídka a struktura vzdělávací soustavy pro Příbram je dostatečná

Přidat recenzi
Během svého života jsem nasbírala řadu zkušeností. Sama jsem s manželem vyc...
Číst více
Obnovme stará dětská hřiště

Obnovme stará dětská hřiště

Přidat recenzi
V Příbrami je poměrně hodně dětských hřišť. Mnohé vznikly poměrně nedávno, ...
Číst více