Autor článku

Pomoc sociálně slabým občanům v bytové nouzi

V případě volebního úspěchu budou zástupci KDU- ČSL Příbram prosazovat vznik „Městské nájemní agentury“, jejíž hlavním úkolem bude pomoc obyvatelům města, kteří se ocitli ve stavu bytové nouze.


„Městská nájemní agentura“ by měla plnit roli spojky mezi majiteli příbramských bytů a jejich případnými nájemníky. Agentura vyjedná za město s majiteli bytů jejich pronájem a následně v nich zajistí bydlení pro seniory, rodiny s dětmi, samoživitelky nebo mladé lidi opouštějící dětské domovy. Majitelům „volných bytů“ zároveň nabídne sadu důležitých garancí a služeb, zejména však pravidelné hrazení garantovaného nájemného. Vedle pravidelné úhrady garantovaného nájmu nabídne vlastníkům bytů potřebné právní záruky a také bonusové služby (třeba zajištění údržby bytu). Budoucím nájemníkům naopak poskytne poradenskou podporu na zajištění potřebných financí (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení), případně zajistíme další doplňkové sociální služby. Touto cestou vyjdeme vstříc jak pronajímatelům, tak potencionálním nájemníkům, kterým „snížíme“ jejich sociální a společenskou bariéru při hledání dobrého a stabilního bydlení.


„Městská nájemní agentura“ by měla dát šanci nájemníkům, kteří by za standardních tržních podmínek neměli šanci na trhu s byty uspět (kauce a platba prvního nájemného předem). Podle názoru KDU- ČSL se může tento model stát systémovým nástrojem k zajištění podpory bydlení v našem městě. Podle našich interních informací, existuje v Příbrami několik desítek volných bytů, které si jejich majitelé pořídili jako „investiční příležitost“. S tím, že v budoucnosti zajistí jejich prostřednictvím bydlení svým dětem případně vnoučatům. Nicméně, pro svoje pracovní vytížení, případně z důvodu „starostí“ souvisejících s pronájmem nebo smutnými zkušeností s pronájmem z minulosti, je aktuálně nepronajímají.


 A směrem k této skupině aktivních a motivovaných občanů, kteří dokáží vnímat sílící nedostupnost bydlení pro „nízkopříjmové“ skupiny obyvatel, bude mířit nabídka „Městské nájemní agentury“. Převzetím aktivní správy jejich majetku a garancí pravidelných příjmů, může dojít k „odblokování“ části doposud nevyužívaných bytů. Předběžně předpokládáme, že majitelům bytů bude možné platit cenu pronájmu od 140 do 170 korun měsíčně za metr čtvereční podle velikosti a stavu bytu. Tato nabídka by platila do plošné výměry 70 metrů čtverečních, za každý metr navíc by platba byla zhruba poloviční. Průměrné tržní nájemné v Příbrami se podle našich analýz pohybuje mezi 120 až 200 korunami za metr čtvereční a měsíc. Záleží na plošné výměře bytu, u menších bytových jednotek je cena za pronájem vyšší, u větších bytů je tomu naopak.


Relativně vysoké ceny za jejich pronájem však v kombinaci s požadovanými kaucemi a platbou minimálně jednoho nájmu předem, znamenají pro sociálně potřebné klienty nepřekročitelnou bariéru.  A jejich následné „přebývání“ na ubytovnách soukromých poskytovatelů „levného bydlení“(ubytovny STAVUS, ubytovna Tuháček, ubytovna GRADO, ubytovna Na Chmelnici a další), vytváří doslova „časovanou sociální bombu“ současné Příbrami.  


Projekt „Městské nájemní agentury“ tak může být z pohledu KDU- ČSL Příbram prvním krokem, jak alespoň částečně začít řešit nedostupnost bydlení pro sociálně „ohrožené“ skupiny příbramských obyvatel. A dát naději těm, kteří mají snahu a vůli z bludného kruhu „neutěšených“ sociálních poměrů vystoupit.

Nové články
Radek Ctibor: Novák a pak nic. Přes velké problémy přehlížíme malé

Radek Ctibor: Novák a pak nic. Přes velké problémy přehlížíme malé

Přidat recenzi
Příbram se potýká s celou řadou těžkostí – chybí dostupné bydlení, kapacita...
Číst více
Marie Kubová: Nemyslím si, že současná nabídka a struktura vzdělávací soustavy pro Příbram je dostatečná

Marie Kubová: Nemyslím si, že současná nabídka a struktura vzdělávací soustavy pro Příbram je dostatečná

Přidat recenzi
Během svého života jsem nasbírala řadu zkušeností. Sama jsem s manželem vyc...
Číst více
Obnovme stará dětská hřiště

Obnovme stará dětská hřiště

Přidat recenzi
V Příbrami je poměrně hodně dětských hřišť. Mnohé vznikly poměrně nedávno, ...
Číst více