Autor článku

Priority volebního programu KDU–ČSL pro komunální volby v Příbrami v roce 2022. „PERSPEKTIVA PRO VŠECHNY“

Chceme zastavit postupný úpadek našeho města a nastartovat jeho nový rozvoj. Ten musí přinést podstatně lepší kvalitu života všem jeho obyvatelům a nelze jej dosáhnout pouhým záplatováním děr, hašením požárů a kosmetickými úpravami, ale jedině systémovým a koncepčním přístupem ke všem zásadním problémům. Zde je naše volební „Desatero“:


1. Pořízení nového Územního plánu, který odblokuje současné prostorové, legislativní a administrativní překážky rozvoje města, stanoví nová rozvojová území pro podnikání, bydlení, dopravu, obchod, občanskou vybavenost, kulturu, sport a volný čas.


2. Konkrétními kroky podpoříme žádoucí podnikatelské aktivity za účelem výrazného zvýšení nabídky pracovních míst ve městě, přičemž využijeme cestovní ruch k jejich nastartování.


3. Zasadíme se o rozvoj dostupného bydlení i pro střední a nižší příjmové skupiny obyvatel, včetně mladých rodin a osob sociálně znevýhodněných. Např. také družstevním bydlením.


4. Pořídíme komunitní plán sociálních služeb a jeho prostřednictvím dosáhneme na dotované sociální služby, které v našem městě chybí nebo nemají dostatečnou kapacitu. Zasadíme se o řešení sociálně vyloučených lokalit a komunit.


5. Pomůžeme při zajištění dostupných cen energií pro město, jeho občany i soukromý sektor, podpoříme převzetí vodohospodářské infrastruktury od externího dodavatele a urychlené rozšíření kapacity ČOV aby nebránila rozvoji města.


6. Zasadíme se o komplexní a systémové řešení dopravy (průjezdnost městem, parkování, MHD), včetně vybudování celého JVO a dalších dopravních staveb a opatření, aby reflektovaly nejen současné potřeby, ale vytvářely i potřebné rozvojové rezervy.


7. Budeme prosazovat rozumné a hospodárné nakládání s majetkem města, budeme bránit jeho prodejům, a naopak podporovat jeho rozmnožování, promyšlené, efektivní a rozumné vynakládání investic, vč. zásadního řešení problému aquaparku, Nového rybníka a dokončení rozpracovaných akcí.


8. Podpoříme zkvalitnění a rozvoj školství ve městě, vč. případného umístění nových středních škol, odborných učilišť a vyšších a vysokých škol.


9. Podpoříme větší a účinnější spoluúčast občanů na správě města ve výborech, komisích, pracovních skupinách a zejména prostřednictvím osadních výborů, vč. případného ustavení osadních výborů v Příbrami VII a VIII.


10. Zasadíme se o dobré vztahy s obcemi ve spádové oblasti města a vzájemně výhodnou spolupráci s nimi i s jejich sdruženími, zejména při řešení dopravy, správy vodohospodářského majetku, energetických služeb, cestovního ruchu, odpadového hospodářství, údržby komunikací a zaměstnanosti.


Naše záměry, cíle a úmysly, které hodláme prosazovat, jsou podrobněji rozepsány v našem volebním programu, do něhož lze nahlédnout zde: http://kdupribram.cz/index.php/clanky/clanky-kategorie/volebni-program-kdu-komunalni-volby-2022.html

Nové články
Radek Ctibor: Novák a pak nic. Přes velké problémy přehlížíme malé

Radek Ctibor: Novák a pak nic. Přes velké problémy přehlížíme malé

Přidat recenzi
Příbram se potýká s celou řadou těžkostí – chybí dostupné bydlení, kapacita...
Číst více
Marie Kubová: Nemyslím si, že současná nabídka a struktura vzdělávací soustavy pro Příbram je dostatečná

Marie Kubová: Nemyslím si, že současná nabídka a struktura vzdělávací soustavy pro Příbram je dostatečná

Přidat recenzi
Během svého života jsem nasbírala řadu zkušeností. Sama jsem s manželem vyc...
Číst více
Obnovme stará dětská hřiště

Obnovme stará dětská hřiště

Přidat recenzi
V Příbrami je poměrně hodně dětských hřišť. Mnohé vznikly poměrně nedávno, ...
Číst více